Sayfa Plastik doğrama

Plastik doğrama

Plastik doğrama 

Pencere, yapılarda, ulaşım araçlarında mekânı aydınlatma ya da havalandırma amacı güdülerek duvarlara ya da benzer bir sert yüzey üzerine bırakılan açıklıktır. Pencereler genelde bir çerçeve yardımıyla sabit duruma getirilen cam ya da benzeri saydam/yarı saydam materyallerle örtülür. İçeri ya da dışarı doğru açılabilen her bir bölmesine kanat adı verilir.Plastik doğrama  Pencerelerden, kapalı tutuluğu takdirde hava akışını ve sesi önlemesi amacıyla yararlanılır.Plastik doğrama  Pek çok kültürde mimarinin önemli ögelerinden biridir. Özelikle dinî yapıların inşasında sıkça başvurulan pencereler, cam kullanarak üzerlerinde uygulanan sanatsal çalışmalarla dikkat çekerler. Gotik mimaride sıkça kullanılan vitray en önemli pencere süsleme sanatlarındandır.

Binalardaki ısı kayıplarının %25'i pencerelerde meydana gelir. Bu rakam Türkiye'nin toplam ithalatının %2'sine denktir. Bu açıdan pencerelerdeki ısı kayıplarının önüne geçmek çok önemlidir. Pencerelerin termal değerlerndirmeleri pencerelerde enerji dengesi prensibine göre yapılır.

Teklif, Sipariş İstek ve Talep Formu

Hızlı Erişim Talep Formu